نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

نانو رزین نیمه براق RC1 (بیست لیتری)

2,500,000 تومان

رزین RC1 با تکنولوژی نانو ساخته شده .که قابلیت آب گریز نمودن و آب بند کنندگی کلیه سطوح در معرض نم و رطوبت را دارد. و می تواند با ایجاد لایه ای سخت و مقاوم از سطوح در مقابل نم و رطوبت ، گرد و غبار ، دوده و بارانهای اسیدی محافظت نماید.

نانو رزین مات RC101 (بیست لیتری)

2,200,000 تومان
رزین RC101 با تکنولوژی نانو ساخته شده که قابلیت آب گریز نمودن کلیه سطوح در معرض بارش باران را دارا می باشد مانند سطوح معدنی سنگی ، آجری ، آجرهای نسوز و.... و می تواند با ایجاد لایه ای نامرئی از سطوح در مقابل نم و رطوبت ، گرد و غبار ، دوده و بارانهای اسیدی محافظت نماید.

نانو رزین براق SITA (یک لیتری)

350,000 تومان

رزین SITA بر پایه پلیمرهای آلی دارای براقیت بالا و آب بندی و ایزولاسیون 100 درصد سطوح کاشی کاری شده و تمامی سطوحی که به صورت کامل در آب قرار میگیرند.

نانو رزین مات RC101 (یک لیتری)

190,000 تومان
رزین RC101 با تکنولوژی نانو ساخته شده که قابلیت آب گریز نمودن کلیه سطوح در معرض بارش باران را دارا می باشد مانند سطوح معدنی سنگی ، آجری ، آجرهای نسوز و.... و می تواند با ایجاد لایه ای نامرئی از سطوح در مقابل نم و رطوبت ، گرد و غبار ، دوده و بارانهای اسیدی محافظت نماید.

نانو رزین مات RC101 (چهار لیتری)

620,000 تومان
رزین RC101 با تکنولوژی نانو ساخته شده که قابلیت آب گریز نمودن کلیه سطوح در معرض بارش باران را دارا می باشد مانند سطوح معدنی سنگی ، آجری ، آجرهای نسوز و.... و می تواند با ایجاد لایه ای نامرئی از سطوح در مقابل نم و رطوبت ، گرد و غبار ، دوده و بارانهای اسیدی محافظت نماید.

نانو رزین نیمه براق RC1 (نیم لیتری)

95,000 تومان

رزین RC1 با تکنولوژی نانو ساخته شده .که قابلیت آب گریز نمودن و آب بند کنندگی کلیه سطوح در معرض نم و رطوبت را دارد. و می تواند با ایجاد لایه ای سخت و مقاوم از سطوح در مقابل نم و رطوبت ، گرد و غبار ، دوده و بارانهای اسیدی محافظت نماید.

نانو رزین نیمه براق RC1 (یک لیتری)

230,000 تومان

رزین RC1 با تکنولوژی نانو ساخته شده .که قابلیت آب گریز نمودن و آب بند کنندگی کلیه سطوح در معرض نم و رطوبت را دارد. و می تواند با ایجاد لایه ای سخت و مقاوم از سطوح در مقابل نم و رطوبت ، گرد و غبار ، دوده و بارانهای اسیدی محافظت نماید.

نانو رزین نیمه براق RC1 (چهار لیتری)

650,000 تومان

رزین RC1 با تکنولوژی نانو ساخته شده .که قابلیت آب گریز نمودن و آب بند کنندگی کلیه سطوح در معرض نم و رطوبت را دارد. و می تواند با ایجاد لایه ای سخت و مقاوم از سطوح در مقابل نم و رطوبت ، گرد و غبار ، دوده و بارانهای اسیدی محافظت نماید.

نانو رزین براق SITA (چهار لیتری)

1,000,000 تومان

رزین SITA بر پایه پلیمرهای آلی دارای براقیت بالا و آب بندی و ایزولاسیون 100 درصد سطوح کاشی کاری شده و تمامی سطوحی که به صورت کامل در آب قرار میگیرند.